• Facebook
 • Twitter

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS r.f.

 • grundades år 1988.
 • är ett samarbetsorgan för kvinnoorganisationer.
 • jobbar för att förbättra kvinnornas ställning och för att förverkliga en verklig jämställdhet mellan könen samt befrämja rättvisa i samhället.
 • bevakar kvinnornas rättigheter: följer upp lagstiftning, beslutsfattande och forskning.
 • tar ställning i politiken och i olika frågor i samhället ur kvinnoperspektiv.


Målet för verksamheten är att uppnå jämställdhet mellan könen, att få ett slut på diskriminering av kvinnor och att de mänskliga rättigheterna förverkligas. NYTKIS förenar kvinnoorganisationer inom politiken, forskningen och kvinnorörelsen.

NYTKIS är en samhällsorganisation, till vilken alla kvinnoorganisationer inom de partier som är representerade i riksdagen hör samt därutover tre partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer.

NYTKIS-organisationerna:

Kokoomuksen Naisten Liitto ry - Samlingspartiets Kvinnors Förbund rf
Kristillisdemokraattiset Naiset ry - Kristdemokraternas Kvinnor rf
Naisasialiitto Unioni ry - Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry - Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf
Perussuomalaiset Naiset ry - Sannfinländarnas Kvinnor rf
Sosialidemokraattiset Naiset - Socialdemokratiska Kvinnor
Suomen Keskustanaiset ry - Finlands Centerkvinnor rf
Sukupuolentutkimuksen Seura - Sällskapet för genusforskning ry
Svenska Kvinnoförbundet r.f
Vasemmistonaiset - Vänsterkvinnorna
Vihreät Naiset ry - Gröna Kvinnor rf

Organisationen

Den högsta beslutanderätten i NYTKIS har föreningens möte och verksamheten leds av en styrelse, i vilken alla NYTKIS medlemsorganisationer är representerade.

Organisationens generalsekreterare och organisationskoordinator är ansvariga för verkställandet av besluten och föreningens verksamhet.

NYTKIS rf:s verksamhet finansieras av lagstadgat statsunderstöd från undervisningsministeriet och olika projektbidrag.

Regionala NYTKIS-kommittéer verkar runt om i Finland på samma grund som nationella Nytkis r.f.


Verksamhet i Finland

 • Medlemskap i jämställdhetsdelegationen
 • Samarbete med kvinnoorganisationer, människorätts-, utvecklingssamarbets- och andra medborgarorganisationer
 • Uttalanden och ställningstaganden
 • Publikationsverksamhet
 • Studie-, tränings- och utbildningsverksamhet
 • Möten och evenemang
 • Regional NYTKIS-verksamhet


Internationell verksamhet

 • FN:s världskonferenser och uppföljningsmöten
 • Medlemskap i European Women´s Lobby
 • Medlemskap i EU Civil Society Platform against trafficking in human beings
 • Nordiskt samarbete: Nordiska Kvinnoorganisationer i Samarbete NOKS och Feministiskt Nätverk Norden
 • Samarbete med Baltiska och Ryska kvinnoorganisationerNaisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry


Bulevarden 11 A 1
00120 Helsingfors


Generalsekreterare

Johanna Pakkanen

tlf. + 358 50 469 6242

johanna.pakkanen@nytkis.org


Organisationskoordinator

Katariina Hyvärinen

tlf. +358 40 709 0007

jarjestokoordinaattori@nytkis.org


Siirry sivun alkuun