• Facebook
  • Twitter

Lausunnot ja kannanotot

2019

25.4. Kevätkokouksen kannanotto: Nyt on naisten aika politiikassa!


28.1. Lausunto lakivaliokunnalle alaikäisten avioliittojen purkamismenettelystä

25.1. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

2018


2.11. NYTKISin kannanotto naisten palkkapäivänä

7.9.2018 Lausunto alaikäisavioliittojen säätelystä oikeusministeriölle

31.8.2018 NYTKISin kommentitYK: n CEDAW-sopimuksen raportin luonnoksesta ulkoministeriölle

raporttia varten ulkoministeriölle31.5. Lausunto oikeusministeriölle koskien arviomuistiota rikoslain kehitystarpeista

24.5.2018 Oikeusministerin audienssi, taustamuistio


15.3.2018 Lausunto sisäministeriölle koskien rahankeräyslain uudistusta


2017


30.11.2017 Syyskokouksen julkilausuma: Suomi 100: tasa-arvo vaatii tiukkaa yhteistyötä


2016


2.5.2016 Lausunto koskien hallituksen esitystä laeista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä tasa-arvovaltuutetusta annetuin lain muuttamisesta


8.3. 2016 Eduskunnan naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja NYTKIS ry: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava

12.1.2016 Naisjärjestöt muistuttavat: Seksuaalinen ahdistelu ei ole koskaan kohteen syy


201518.9.2015 NYTKIS ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Eduskunnan naisverkosto tapasivat oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin. Ministerille luovutettiin yhteinen kannanotto työelämän tasa-arvosta ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä.

17.6.2015 Eduskunnan naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja NYTKIS ry tapasivat tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Juha Rehulan ja antoivat yhteiset tavoitteensa uudelle hallitukselle

9.6.2015 NYTKIS kysyy uudelta hallitukselta: Miksei sukupuolten tasa-arvosta puhuta?

8.6.2015 Järjestöjen yhteinen kannanotto: Hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin vahvemmin

28.5.2015 Järjestöjen kannanotto uudelle hallitukselle: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä tehokkaasti tulevalla hallituskaudella

21.5.2015 Kannanotto: NYTKIS ja 35 muuta järjestöä vaativat European Women´s Lobbyn johdolla EU:ta puuttumaan tehokkaammin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan

4.5.2015 NYTKIS ja 20 muuta ihmiskaupan vastaiseen verkostoon kuuluvaa järjestöä vaativat uutta hallitusta vahvistamaan ihmiskaupan uhrien auttamistyötä

30.4.2015 NYTKISin kevätkokouksen kannanotto:

23.4.2015 NYTKIS ja 16 muuta järjestöä vaativat hallitukselta uutta ihmisoikeusohjelmaa


12.2.2015 Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi


2014


29.10.2014 Lausunto sovittelusta annetun lain muuttamisesta

6.10.2014 Kannanotto: Naisjärjestöt vaativat tulevan eläkejärjestelmän huolellista sukupuolivaikutusten arviointia

19.9.2014 Järjestöjen yhteinen kannanotto: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus vaarassa vesittyä Suomessa

6.5.2014 Tiedote: EU-vaalien alla naisjärjestöt muistuttavat: Sukupuolten tasainen edustus tukee demokratiaa ja rauhaa

11.3.2014 Lausunto STM:n miestyöryhmän väliraportista

15.1.2014 Lausunto isyyslain uudistamisesta


2013


25.11.2013 Tiedote: Suomella on velvollisuus huolehtia paremmin parisuhdeväkivallan uhreista, sanovat tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöt

18.9.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi, rikoslain 20 luku

3.9.2013 Lausunto työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevien tasa-arvolain säännösten tarkistamisesta

10.6.2013 NYTKISin kommentit YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla annetun Suomen kuudennen määräaikaisraportin yhteydessä

28.5.2013 Lausunto: yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi

21.5.2013Lausunto koskien Istanbulin sopimuksen (CAHVIO) ratifiointityöryhmän mietintöä

8.5.2013 Lausunto koskien komitean suositusten nrot 11,12, 13 täytäntöönpanoa YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (CERD)

3.5.2013 Naisjärjestöt vaativat: asiantuntijatyöstä ei saa säästää

21.3.2013 Naisjärjestöt: On aika saada lisää naisia Maailmanpankin johtokuntaan

8.3.2013 Nytkisin ja Paperittomat -verkoston kannanotto paperittomien naisten oikeuksista

11.1.2013 Lausunto ehdotuksesta koulutuksellinen tasa-arvon toimenpideohjelmaksi


2012


3.12.2012 Syyskokouksen kannanotto turvakodeista

25.11.2012 Parisuhdeväkivaltaan puuttumalla voidaan ehkäistä osa perhesurmista, muistuttavat tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöt

16.11.2012 Sijaissynnytysjärjestely

7.9.2012 Lausunto: YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja

31.8.2012 Lausunto: Tasa-arvolain uudistaminen

19.6.2012 Lausunto: Koulutuksellista tasa-arvoa koskeva kuulemistilaisuus (Nytkis ja NJKL)

21.6.2012 Lausunto: Raiskauslainsäädännön muutostarpeet

25.6.2012 Lausunto: työryhmän mietinnöstä Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

24.5.2012 Yhdeksän teesiä seksin oston kieltämiseksi

27.4.2012 NYTKIS: Hallituksen kehysriihen säästöpäätökset on käytävä läpi sukupuolen näkökulmasta

24.1.2012 Lausunto:: hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnoksesta


2011


16.12.2011 Lausunto: Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (UPR)

24.11.2011 NYTKIS: Iäkkäiden naisten taloudellinen tilanne vaatii toimia

20.10.2011 Lausunto: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

13.10.2011 NYTKIS: Työmarkkinaratkaisulla suuri vaikutus palkka-tasa-arvon edistämisessä

01.07.2011 Lausunto: Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

14.6.2011 Lausunto: Kansalaisaloitetyöryhmän mietintö: "Kansalaismenettely"

26.5.2011 Lausunto: Lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietinnöstäVanhemmat lausunnot löytyvät aineistopankista.

Siirry sivun alkuun