Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Suomen Naistutkimuksen Seura ry.

 
Onko eurolla sukupuolta? Nytkis ry järjestää yhdessä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa seminaarin EU:n talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista. Lisätietoja Ajankohtaista-sivulla.

NYTKIS on myös Facebookissa ja Twitterissä!


Nordiskt forum Malmö